Tonny Tài
Tonny Tài 1 tháng trước

Cách đổi tên sổ đỏ hộ gia đình sang cho cá nhân?

Theo quy định của Luật Đất đai, tùy từng trường hợp cụ thể, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình, nhằm xác định quyền của chủ sử dụng đất với diện tích đất mà cá nhân hoặc hộ gia đình đang sử dụng.

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, tất cả những thành viên trong hộ gia đình đó có quyền và nghĩa vụ như nhau với thửa đất đó.

Khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất, như quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất phải được tất cả các thành viên trong hộ đồng ý.

Trường hợp của bạn, nếu muốn thay đổi người sử dụng đất từ hộ gia đình sang người sử dụng đất là cá nhân, hoặc của hai vợ chồng bạn thì có thể thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1

Trường hợp khi ký hợp đồng nhận chuyển nhượng thửa đất đó chỉ có vợ chồng bạn mà không có các con, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình là có sai sót.

Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Vì vậy, bạn có thể làm đơn đề nghị Cơ quan đăng ký đất đai đã cấp giấy chứng nhận cho gia đình bạn đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất là hộ gia đình sang người sử dụng đất là vợ chồng bạn.

Để có căn cứ khi bạn nộp đơn đề nghị, bạn cần cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà vợ chồng bạn đã ký kết.
Cách 2
Các thành viên trong hộ gia đình đến Phòng công chứng lập hợp đồng tặng cho tài sản là phần quyền sử dụng đất của mình tặng cho bạn. Sau đó bạn mang Hợp đồng tặng cho cùng với các giấy tờ theo quy định của pháp luật (như CMND, hộ khẩu...) đến Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền để đăng ký biến động đất đai về việc thay đổi người sử dụng đất từ hộ gia đình sang cho bạn.

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận