Thoa Pham
Thoa Pham2 tháng trước

Cách nào lấy lại tiền khi người vay qua đời?

Bạn vay của tôi 300 triệu đồng nhưng không có giấy tờ biên nhận, nay anh ấy qua đời. Bạn vay của tôi 300 triệu đồng để làm ăn nhưng không có giấy tờ biên nhận. Khi anh ấy qua đời, tôi mới biết còn nợ nhiều người khác nữa và không có khả năng chi trả.
Xin hỏi, có cách nào giúp tôi đòi lại được số tiền đã cho vay?
40

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận