Nguyễn Hùng Dũng
Nguyễn Hùng Dũng22 ngày trước

Đăng hình ảnh về hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác lên mạng xã hội thì không vi phạm pháp luật

Điểm b khoản 2 Điều 32 BLDS quy định, một trong những trường hợp sử dụng hình ảnh không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ là "hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh".

Như vậy, việc đăng lên mạng xã hội hình ảnh hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác phải đáp ứng đồng thời với điều kiện không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh thì mới là hành vi không vi phạm pháp luật.

Ví dụ: đăng tải hình ảnh thi đấu của một vận động viên khuyết tật trong một sự kiện thể thao, nhưng việc đăng tải hình ảnh kèm theo những thông tin đánh giá, bình phẩm, nhằm mục đích chế giễu, xúc phạm... vận động viên đó, thì hành vi này là không hợp pháp.
24
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773