Có được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà đất duy nhất?

Theo Điều 2, khoản 5 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, anh thuộc trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 65/2013 của Chính phủ quy định, cá nhân được miễn thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chỉ có duy nhất một nhà đất ở Việt Nam, nhưng phải đáp ứng các điều kiện:

- Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó)

- Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày

- Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ.

Như vậy, từ khi anh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đến thời điểm dự tính chuyển nhượng là hiện nay mới được hơn 3 tháng (chưa đủ 183 ngày). Do đó, anh không được miễn thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc chuyển nhượng nhà đất trong trường hợp này.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477