Xuân Trường
Xuân Trường2 tháng trước

Có phải liên đới trả nợ cho vợ cũ do vẫn chung hộ khẩu?

Ly hôn một năm nhưng vợ cũ chưa tách khỏi hộ khẩu chung. Cô ấy vay ngân hàng 50 triệu đồng, diện tiêu dùng. Tôi có nghĩa vụ cùng trả nợ không?
63

Ý kiến (1)

 1. Luật Leno
  Vợ chồng ly hôn được một năm, theo quy định của pháp luật, việc bạn có trách nhiệm liên đới chịu trách nhiệm trả nợ cho vợ cũ hay không sẽ phụ thuộc vào thời điểm phát sinh khoản nợ, mục đích, tính chất khoản vay.

  Trường hợp 1: Khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân

  Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của luật này. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại điều 37.

  Như vậy, vợ vay tiền trong thời kỳ hôn nhân nhằm mục đích phục vụ sinh hoạt chung của gia đình như chi phí ăn uống, thuê nhà, giáo dục, viện phí,... dù biết hay không biết việc này, bạn có nghĩa vụ cùng trả nợ, theo điều 37.

  Nếu khoản vay vì mục đích riêng, để chi tiêu cá nhân, không dùng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình và bạn không biết về số tiền đó, bạn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

  Tuy nhiên với trường hợp này, bạn phải chứng minh được vợ chi tiêu cá nhân mà không dùng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình và bạn không biết về số tiền đó.

  Trường hợp 2: Khoản nợ có sau khi ly hôn

  Theo khoản 1 điều 288 Bộ luật Dân sự 2015, nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

  Hai người ly hôn và bạn không thực hiện vay tiền cùng vợ cũ nên không có nghĩa vụ liên đới trả nợ.

  Tên cùng hộ khẩu chỉ có ý nghĩa trong việc xác định nơi cư trú của một người. Vợ chồng ly hôn nghĩa là chấm dứt quan hệ hôn nhân. Việc vợ bạn vẫn còn trong hộ khẩu nhà bạn không ảnh hưởng đến tình trạng hôn nhân cũng như nghĩa vụ trả nợ của bạn trong trường hợp này.

Đăng nhập để tham gia bình luận