Đã lập di chúc cho con nhà đất, nay có được bán?

Năm 2008, vợ chồng tôi lập di chúc cho các con toàn bộ nhà đất của mình; tuy nhiên kinh tế của vợ chồng tôi đang gặp khó khăn.

Lúc này vợ chồng tôi có được quyền bán một phần nhà đất đó hay không?
Ý kiến (1)
 1. Nguyễn Thị Cẩm Tú
  Nguyễn Thị Cẩm Tú13 ngày trước
  Theo khoản 1 điều 611; khoản 1 điều 640; khoản 1, khoản 3 và khoản 5 điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc đã lập di chúc không đồng nghĩa toàn bộ tài sản trong di chúc đã thuộc về người được hưởng theo di chúc, bởi vì các lý do sau đây:

  - Thứ nhất, thời điểm di chúc có hiệu lực là lúc người có tài sản chết.

  - Thứ hai, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

  - Thứ ba, di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

  - Thứ tư, khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

  Căn cứ các quy định nêu trên, mặc dù vợ chồng bạn đã lập di chúc cho các con toàn bộ nhà đất thì vẫn có quyền bán một phần hoặc toàn bộ nhà đất đó (cho dù hoàn cảnh kinh tế của gia đình bạn có gặp khó khăn hay không).

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699