Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris5 ngày trước

Đất nhà nước cho mượn khi thu hồi có được bồi thường không?

Năm 2014, gia đinh tôi được Nhà nước cho mượn một mảnh đất có diện tích 200m2 để chăn nuôi (có Quyết định cho thuê đất của UBND xã). Nay Nhà nước có chủ trương thu hồi đất của gia đình tôi để xây dựng trường học. Xin cho biết trong trường hợp này gia đình tôi có được nhận bồi thường không?
12

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận