Thoa Pham
Thoa Pham25 ngày trước

Đòi lại đường khi đi ông trưởng xóm kết cấu với chính quyền xã

Mọi người cho mình hỏi bản đồ mảnh đất mà mình chấm đỏ ảnh dưới. Tờ bản đồ màu trắng là từ năm 1983 đến năm 2000 còn tờ bản đồ màu đen từ năm 2000 đến nay. Lý do năm 2000 ông trưởng xóm chỗ tôi cấu kết với chính quyền địa phương sát nhập diện tích đất của đường đi chung vào bìa đỏ nhà mình khiến con đường có chỗ mất toàn bộ có chỗ chỉ còn một nửa theo mọi người có đòi được con đường theo đúng nguyên trạng lịch sử của nó không. Tôi ở hoá thượng đồng hỷ. Thái nguyên
53

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận