Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế và đối với mỗi người thế nào?

Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đã sửa đổi khoản 4 Điều 1 Luật thuế TNCN sửa đổi 2012, nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng, nâng mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng.
28
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588