Thoa Pham
Thoa Pham 7 ngày trước

Mức xử phạt đối với doanh nghiệp không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Trường hợp doanh nghiệp nơi tôi làm việc không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ quý 4/2018 và đến nay, ngày 15/6/2020 thì doanh nghiệp mới thực hiện việc nộp báo cáo của quý 4/2018 đến quý 1/2020. Như vậy sẽ bị xử phạt như thế nào?
14

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận