Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng1 tháng trước

Nam, nữ muốn đăng ký kết hôn phải thực hiện tại UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên

Theo khoản 1 Điều 9 Luật HN&GĐ, việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Điều 17, Luật Hộ tịch năm 2014 quy định, UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

Điều 37, Luật Hộ tịch năm 2014 quy định, UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014, trường hợp công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới kết hôn với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam, thì thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc UBND cấp xã.

Như vậy, tùy từng trường hợp, thẩm quyền giải quyết đăng ký kết kết hôn có thể là UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ, UBND cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
90
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206