Ngọc Hà
Ngọc Hà16 ngày trước

Nếu không trao hết tiền ủng hộ, tôi có thể giữ lại để làm việc từ thiện khác?

Khoản 1 điều 565 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người làm từ thiện phải thực hiện công việc theo ủy quyền. Nghĩa là, họ phải trao đủ tiền ủng hộ cho đúng người cần giúp đỡ như thỏa thuận.

Nếu sử dụng tiền không đúng mục đích, người ủng hộ có quyền yêu cầu giao lại tài sản, theo khoản 2 điều 568 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, trường hợp không trao hết tiền cho những người cần giúp đỡ, người làm từ thiện phải báo cáo cho người ủng hộ. Họ chỉ được phép giữ lại tiền thừa để làm công việc từ thiện khác khi có sự đồng ý của người quyên góp.
18
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773