Linh Phạm
Linh Phạm9 ngày trước

Những người cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở, được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đúng hay sai?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, những người có tên trong sổ hộ khẩu/sổ tạm trú hoặc cùng đăng ký thường trú/tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Trừ trường hợp thuộc một trong các nhóm sau:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

- Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.
11
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896