Helen Trần
Helen Trần 1 tháng trước

Bị tai nạn lao động khi vừa đi làm, có được hưởng bảo hiểm xã hội?

Tôi làm công nhân xây dựng, trong khi làm việc đã bị xe hàng lùi đè vào người. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị gãy xương phải mổ và đóng đinh. Công ty cho tôi nghỉ phép và chi trả đủ tiền lương trong thời gian này.

Tôi ký hợp đồng lao động một năm nhưng mới làm việc được hơn tháng nên công ty chưa kịp hoàn thành hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội.

Xin hỏi tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay chế độ gì khác không

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận