Quá trình tham gia BHXH thiếu trên hệ thống VssD

Tôi là Nguyễn Thị Hồng Suốt, sn 29/02/1988, mã số BHXH: 3712040284, khi tôi tra trên hệ thống VssD quá trình tham gia bảo hiểm của tôi chỉ có 5 năm 9 tháng. Quá trình tham gia của tôi bị thiếu từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2021 ở đơn vị công tác cũ của tôi là THPT Gia Viễn C. Bây giờ tôi phải làm thế nào để hệ thống hiển thị toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm của tôi?
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477