Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú25 ngày trước

Tôi tạm hoãn hợp đồng lao động trong 6 tháng vì dịch bệnh. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian này?

Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong khoảng thời gian nhất định vì một lý do nào đó. Hết thời gian này, người lao động sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình theo hợp đồng lao động.

Theo quy định về điều kiện trợ cấp thất nghiệp ở câu 2, chỉ khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng trong một thời gian nhất định, người lao động sẽ không được hưởng khoản trợ cấp này.
47
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206