Nguyễn Hùng Dũng
Nguyễn Hùng Dũng22 ngày trước

Sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao

Cũng theo khoản 1 Điều 32 BLDS, việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Bên sử dụng hình ảnh và bên có hình ảnh thỏa thuận không nhận thù lao thì bên sử dụng hình ảnh không phải trả. Tức là, việc trả thù lao không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với bên sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại.

Ví dụ: Người mẫu A thỏa thuận với công ty B về việc để công ty này sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo sản phẩm. Nhưng A chỉ muốn có danh tiếng nên không nhận thù lao. Trường hợp này, Công ty B không phải thanh toán thù lao cho A.

Trường hợp 2: Các bên không có thỏa thuận khác thì bên sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại (như quảng cáo sản phẩm, dịch vụ...) phải có nghĩa vụ trả thù lao cho bên có hình ảnh được sử dụng.
19
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877