Tag: Doanh nghiệp

Quy Trình Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp mới nhất 2020

Quy Trình Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp mới nhất 2020

Có rất nhiều các loại hình công ty/doanh nghiệp hợp pháp khác nhau tại Việt Nam được chính phủ công nhận. Do đó, người đăng ký thành lập công ty cần nắm rõ các đặc điểm nổi bật của từng loại hình, từ đó lựa chọn để phù...

5 bước quan trọng trong thủ tục đổi tên công ty, cập nhật 2020

5 bước quan trọng trong thủ tục đổi tên công ty, cập nhật 2020

Tên doanh nghiệp, công ty là tên gắn liền với công ty trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khác nhau, các công ty sẽ thay đổi tên công ty sao cho phù hợp với lĩnh vực kinh doanh...

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế không?

Em đang có thắc mắc mong luật sư giải đáp và đưa ra hướng giải quyết giúp em với ạ. Vào ngày 15/2/2017 kế toán công ty em có nộp tiền cá nhân vào tài khoản của công ty A để chuyển trả tiền mua hàng còn thiếu của công ty em trong tổng...

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp lại cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát: Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát, hỏng, người nộp thuế làm thủ tục để được cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.