Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng1 tháng trước

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với khiếu kiện quyết định hành chính

Quyết định hành chính được Trưởng phòng của Ủy ban nhân dân huyện ký thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mà quyết định hành chính đó bị khiếu kiện thì có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện không?
36
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206