Các hình thức khiếu nại phổ biến hiện nay?

1/ Hình thức khiếu nại bằng đơn:
Trong đơn khiếu nại ghi đầy đủ thông tin theo quy định, cùng với tài liệu kèm theo chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc quyết định hành chính/ hành vi hành chính trái quy định pháp luật.

2/ Hình thức khiếu nại trực tiếp:
Trường hợp đến khiếu nại trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, thì người tiếp nhận sẽ hướng dẫn người đến khiếu nại viết đơn hoặc ghi nhận lại thông tin, sự việc của người khiếu nại bằng văn bản sau đó yêu cầu người khiếu nại ký hoặc chỉ điểm vào văn bản.

Lưu ý:

+ Nếu nhiều người cùng khiếu nại về một vấn đề thì trong đơn phải ghi rĩ nội dung và có chữ ký của những người cùng khiếu nại và cử đại diện đến trình bày khi có yêu cầu từ người có thẩm quyền giải quyết.

+ Trong trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tổ chức tiếp và hướng dẫn cử người đại diện trình bày nội dung cần khiếu nại. Khi nghe trình bày nội dung, người tiếp nhận ghi lại bằng văn bản và yêu cầu ký hoặc điểm chỉ vào văn bản theo quy định.

Để nắm rõ thủ tục cử người đại diện, văn bản của người đại diện trong trường hợp này, Quý vị có thể tham khảo quy định chi tiết theo hướng dẫn Tại Chương 3 Nghị định 75/2012/ NĐ-CP.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877