Linh Tú
Linh Tú5 tháng trước

Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Tôi vừa sáng tác một truyện ngắn, làm thế nào để đăng ký bản quyền tác giả, cách nào chặn việc sao chép lậu? Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2009, các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ quyền tác giả gồm: tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.

Do đó, truyện ngắn bạn sáng tác thuộc thể loại tác phẩm văn học và được bảo hộ quyền tác giả.
65

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận