Mai Anh
Mai Anh1 tháng trước

Tôi có phải chịu trách nhiệm liên đới khi con dưới 15 tuổi vi phạm pháp luật?

Trong một số trường hợp, cha mẹ phải chịu trách nhiệm khi con dưới 15 tuổi vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp trẻ chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại, cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà trẻ có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, theo điều 586 Bộ Luật Dân sự.

Nếu trẻ gây thiệt hại trong thời gian trường học trực tiếp quản lý, trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Nếu trường học không có lỗi trong quản lý thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải bồi thường.

Về trách nhiệm hình sự, trẻ em chưa đủ 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi tội phạm. Trẻ có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.

Trẻ từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, theo Bộ luật hình sự 2015. Trường hợp này, cha mẹ không phải chịu trách nhiệm liên đới bởi con đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với những hành vi gây ra.
43
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896