Dương Đăng
Dương Đăng11 tháng trước

Tranh chấp đất đai do hành vi lấn đất

Năm 2015, tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông M. Việc đo đạc và đóng trụ ranh giới thửa đất do ông M và cán bộ địa chính thực hiện. Năm 2016, khi tôi xây nhà, Ông M có đến đo lại đất lần nữa nhưng không có ý kiến phản đối. Trong khi tôi đang thi công xây dựng nhà, ông M có trở lại nói rằng tôi xây nhà đã lấn qua phần đất còn lại của ông (tôi chưa thay đổi diện tích nhà lần nào). Hỏi: Ông M có quyền thưa kiện và đập bỏ tường nhà tôi không?
91

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận