Thoa Pham
Thoa Pham2 tháng trước

Từ ngày 10/03 không còn xử phạt hành chính đối với việc mua bán, sử dụng làm bằng cấp, chứng chỉ giả

Có thể nói, giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của đất nước và lực lượng các thầy giáo, cô giáo, những người đứng đầu ngành sẽ quyết định thành công cho sự thay đổi của nền giáo dục. Chính vì thế, việc đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng phải trở nên chuyên nghiệp thông qua việc thi cử, tuyển chọn lấy chứng chỉ hành nghề.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy, ngoài những yếu tố đáng khích lệ ấy thì có rất nhiều trường hợp đã sử dụng các văn bằng, chứng chỉ giả để được hành nghề, để được giảng dạy trong khi đó chưa được đào tạo bài bản về mặt chuyên môn cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ đầy đủ, thiếu sự trau dồi về mặt đạo đức. Nhận thấy sự tiêu cực và mức độ tính chất quan trọng như vậy thì:

Mới đây, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/03/2021 thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, nghị định này đã không còn quy định về mua bán, sử dụng bằng cấp chứng chỉ giả.

Thay vì trước đây, tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP thì hành vi mua bán, sử dụng, làm giả văn bằng chứng chỉ có thể vị xử phạt tới 40 triệu đồng.

Thì tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP không còn quy định về xử phạt hành vi đó nữa mà sẽ xử phạt hành chính tới 10.000.000 đồng trong các trường hợp:

1. Sử dụng văn bằng chứng chỉ của người khác;

2. Cho người khác sử dụng văn bằng chứng chỉ của mình;

3. Sử dụng văn bằng chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.

Nói như vậy, việc bãi bỏ quy định xử phạt hành chính đối với hành vi làm giả, sử dụng, mua bán văn bằng chứng chỉ giả không phải là người khác sẽ được làm, được thực hiện về những hành vi nêu trên mà trường hợp thực hiện các hành vi đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. Tùy từng, tính chất mức độ có thể sẽ bị áp dụng chế tài ở mức cao hơn so với những quy định trên.
27

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận