Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Việc thế chấp quyền sử dụng đất có bắt buộc công chứng?

Khoản 3 điều 167 Luật Đất đai 2014 quy định, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Việc công chứng, chứng thực không chỉ làm mối quan hệ thế chấp chặt chẽ về mặt pháp lý mà còn bảo đảm quyền lợi cho các bên sau khi thỏa thuận, hạn chế những rủi ro từ hợp đồng, giao dịch,...

Nếu không công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng đó sẽ bị coi là vô hiệu và không có giá trị pháp lý.
19
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699