Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Bên nhận thế chấp tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tôi có quyền kiện?

Bên nhận thế chấp chỉ có quyền xử lý tài sản khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Phương thức xử lý tài sản phải được quy định trong thỏa thuận giữa các bên. Đồng thời, khi xử lý tài sản, bên nhận thế chấp phải thông báo cho bên thế chấp biết.

​​​​​​​Việc bên thế chấp tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hành vi trái pháp luật. Khi đó, bên thế chấp hoàn toàn có quyền khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên việc tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên thứ 3 là trái pháp luật, đồng thời, trả lại tài sản cho bên thế chấp.
22
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206