Loan Đặng
Loan Đặng1 tháng trước

Chồng lập sổ và gửi tiết kiệm riêng song không cho tôi biết. Nếu ly hôn, tài sản này có chia đôi?

Trường hợp này, bạn phải chứng minh mình có hay không công sức và tiền bạc đóng góp vào sổ tiết kiệm của chồng.

Nếu số tiền trong sổ tiết kiệm hoàn toàn do người chồng kiếm được, bạn không đóng góp công sức hoặc tiền bạc thì sẽ không có quyền yêu cầu phân chia. Trường hợp chứng minh được mình có đóng góp vào sổ tiết kiệm, bạn có quyền yêu cầu chia tài sản.

Sổ tiết kiệm này là tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, dù chồng bạn đứng tên một mình nhưng vẫn được coi là tài sản chung. Theo nguyên tắc, số tiền trong sổ tiết kiệm sẽ được chia đôi, có tính đến công sức đóng góp của hai người, hoàn cảnh gia đình, lỗi của mỗi bên và một số yếu tố khác.
69
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206