Loan Đặng
Loan Đặng1 tháng trước

Chồng mất đột ngột không có di chúc. Vợ có thể rút tiền trong sổ tiết kiệm của chồng?

Nếu bạn muốn rút sổ tiết kiệm của người chồng đã mất thì phải thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp người mất để lại di chúc hợp pháp, việc chia di sản thừa kế được thực hiện theo di chúc. Nếu không có di chúc, số tiền trong sổ tiết kiệm sẽ đượccoi là di sản thừa kế và đượcchia đều cho những người trong hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm: vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết, theo điều 651 Bộ luật Dân sự 2015.

Những người thừa kế phải thực hiện thủ tục khai nhận hoặc phân chia di sản thừa kế. Hồ sơ cần chuẩn bị để chia thừa kế gồm: di chúc (nếu có), phiếu yêu cầu công chứng, sổ tiết kiệm, giấy chứng tử, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người mất và người nhận thừa kế, giấy tờ quan hệ nhân thân của những người thừa kế: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, những người thừa kế phải công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc văn bản khai nhận di sản. Khi có văn bản công chứng, người đồng thừa kế liên hệ với ngân hàng - nơi có sổ tiết kiệm để thực hiện thủ tục rút tiền trong sổ tiết kiệm.
36
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896