Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân11 tháng trước

Có thể giao quyền cho cấp phó lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không?

Trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP, Nghị định 97/2017/NĐ-CP đều không có điều nào quy định về việc cấp trưởng giao quyền cho cấp phó lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Vậy, căn cứ vào đâu để cấp trưởng giao quyền cho cấp phó lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính?
64

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận