Loan Đặng
Loan Đặng2 tháng trước

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bắt buộc phải ghi căn cứ dựa vào đâu để xử phạt không?

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Địa danh, ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

Như vậy, quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ghi căn cứ pháp lý để ban hành quyết định đó theo quy định trên.

Trân trọng!
53
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877