Thoa Pham
Thoa Pham 7 ngày trước

Công thức tính phí BVMT đối với nước thải của cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 20 m3/ngày

Về công thức tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Cho hỏi trong thời gian tới đây, trường hợp của cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 20 m3/ngày thì được tính thế nào?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận