Nguyễn Hùng Dũng
Nguyễn Hùng Dũng26 ngày trước

Mọi trường hợp sử dụng hình ảnh cá nhân đều phải xin phép?

Theo khoản 1, Điều 32, Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS), cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Tuy nhiên, khoản 2 của điều này cũng quy định 2 trường hợp ngoại lệ, có thể sử dụng hình ảnh không cần sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ, bao gồm:

- Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng

- Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng bao gồm: hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Như vậy, nếu việc sử dụng hình ảnh của người khác thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 32, BLDS thì người sử dụng không phải xin phép.
31
Ý kiến (1)
  1. Nguyễn Hùng Dũng
    Nguyễn Hùng Dũng25 ngày trước
    Cảm ơn luật sư đã chia sẻ, hiện nay hình ảnh được sử dụng rất tràn lan trên mxh cần có chế tài xử lý là rất đúng đắn

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896