Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Mua đất chỉ có giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ?

Tùy từng trường hợp.

Theo khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, người sử dụng đất (SDĐ) thuộc một trong các trường hợp sau đây (và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) thì được thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) lần đầu theo quy định của pháp luật về đất đai mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:

- Người SDĐ đang SDĐ do nhận chuyển nhượng quyền SDĐ trước ngày 1/1/2008.

- Người SDĐ đang SDĐ do nhận chuyển nhượng quyền SDĐ từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 mà có giấy tờ về quyền SDĐ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Như vậy, người nhận chuyển nhượng quyền SDĐ bằng giấy viết tay mà thuộc một trong hai trường hợp kể trên thì vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Các trường hợp còn lại sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ khi không có hợp đồng chuyển nhượng quyền SDĐ được công chứng hoặc chứng thực hợp pháp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai.
47
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896