Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú19 ngày trước

Mức tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động được hưởng?

Mỗi tháng, người lao động phải đóng 1% lương cho BHTN. Khi thất nghiệp, số tiền người lao động được hưởng hàng tháng = 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, nhưng không được vượt quá mức hưởng tối đa.

Về mức hưởng tối đa, điều 50 Luật Việc làm năm 2013 quy định:

Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có mức hưởng hàng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở.
Cụ thể: Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng. Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.

Với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định (ngoài nhà nước) thì mức hưởng hàng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.
Thời gian hưởng trợ cấp được tính theo số tháng đóng BHTN. Nếu người lao động đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng hưởng không quá 12 tháng.
Ví dụ, anh Dũng làm tại một công ty tư nhân ở Hà Nội, lương tháng 30 triệu đồng, tham gia BHTN được 12 tháng. 4 tháng cuối anh bị giảm lương xuống còn 25.000.000 đồng/tháng. Mức bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc là (30.000.000 x 2 tháng + 25.000.000 x 4 tháng)/6 = 26.666.000 đồng.

Số tiền trợ cấp anh được hưởng sau khi thất nghiệp là 26.666.000 x 60% = 16.000.000 đồng/tháng. Mức hưởng này không vượt quá số tiền trợ cấp tối đa tại vùng I.
35
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206