Nguyễn Hùng Dũng
Nguyễn Hùng Dũng22 ngày trước

Người có hình ảnh bị xâm phạm có quyền yêu cầu tòa án giải quyết buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại

Khoản 3 Điều 32 BLDS quy định, trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến quyền nhân thân đối với hình ảnh của mình, cá nhân có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp về hình ảnh của mình bị xâm phạm, người có hình ảnh bị xâm phạm có thể yêu cầu tòa án giải quyết buộc bên vi phạm bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, để có căn cứ yêu cầu tòa án giải quyết, người có hình ảnh bị xâm phạm cần chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ, chứng minh quyền, lợi ích của mình bị xâm phạm, tài liệu, chứng cứ thể hiện có thiệt hại xảy ra.
32
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877