Ô tô bị quả rụng ven đường làm vỡ, móp ai phải bồi thường?

Khoản 2 Điều 175 Bộ luật dân sự 2015 (Bộ luật dân sự) quy định: Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định. Nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 604 Bộ luật dân sự quy định về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra theo đó chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

Trường hợp cây cối gây thiệt hại thuộc sự kiện bất khả kháng (là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) như động đất, bão tố, giông lốc làm gẫy cành, bật gốc dẫn đến hư hỏng tài sản thì không phải bồi thường.

Căn cứ vào quy định của pháp luật được trích dẫn ở trên, đối chiếu với trường hợp của bạn hỏi, trong trường hợp này chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trừ trường hợp bất khả kháng như đã nêu ở trên.

Về mức bồi thường thiệt hại do các bên thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được thì bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477