Loan Đặng
Loan Đặng2 tháng trước

Thời hạn thi hành quyết định xử phạt về giao thông sẽ là bao nhiêu ngày?

Căn cứ Khoản 2 Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Như vậy, về nguyên tắc thông thường thì thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Tuy nhiên, trong quyết định có ghi ngày thi hành khác thì thực hiện theo thời gian ghi trong quyết định đó.
12
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699