Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược?

– Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược: Căn cứ theo điều 24 Luật dược 2016 được hướng dẫn tại điều 3 nghị định 54/2017/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị cấp được hướng dẫn chi tiết như sau: bao gồm 1 bộ:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu số 2 phụ lục I Ban hành kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP; 2 ảnh 4 cm* 6 cm của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, phông trắng, thời gian chụp trong vòng 6 tháng gần đây.

+ Bản bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn

Nếu bằng này do cơ sở nước ngoài đào tao cấp thì phải kèm theo bản sao chứng thực công nhận tương đương của cơ quan có thẩm quyền

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận sức khỏe được cấp tại cơ sở khám, chữa bệnh

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận thời gian đã thực hành theo mẫu số 3 phụ lục I ban hành kèm nghị định 54/2017/NĐ-CP

Thời gian thực hành sẽ bằng tổng thời gian thực hành ở các cơ sở , có giấy xác nhận tại các cơ sở kèm theo.

+ Giấy xác nhận thời gian đã thực hành chuyên môn cùng nội dung thực hành của một hoặc nhiều cơ sở đủ yêu cầu phạm vi, vị trí phạm vi hoạt động khác nhau( nếu yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề ở các phạm vi khác nhau, cùng yêu cầu thời gian thực hành)

Nếu các cơ sở thực hành chuyên môn đề nghị cùng thời gian thực hành, cơ sở thực hành thì không phải có giấy xác nhận riêng của từng phạm vi chuyên môn hoạt động.

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực về việc xác nhận kết quả thi nếu thuộc trường hợp cấp chứng chỉ theo hình thức thi(được cấp trong vòng 5 ngày có kết quả thi).

+ Các giấy tờ tài liệu chứng minh đủ điều kiện sử dụng ngôn ngữ nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tai nước ngoài yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: cần phải có bản dịch sang tiếng Việt kèm công chứng nếu giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền phải hợp pháp hóa lãnh sự.

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên thì ta nộp hồ sơ ở Sở Y tế, lúc này Sở Y tế có trách nhiệm nhận hồ sơ đồng thời kiểm tra có đủ điều kiện hay không?

Nếu đã đáp ứng đủ điều kiện thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thì người yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dược nhận chứng chỉ đó.

Nếu không được cấp chứng chỉ hành nghề dược thì cơ quan phải có văn bản cụ thể trả lời kèm lý do.Lệ phí cấp được quy đinh tại mục 8 tại bảng biểu thu phí của thông tư số 277/2016/TT-BTC là 500.000 đ.

– Hiện tại có 2 hình thức gửi hồ sơ là qua bưu điện, qua trực tiếp nộp hồ sơ.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877