Mai Anh
Mai Anh1 tháng trước

Có thể chuộc lại tài sản đã bán không?

Do làm ăn khó khăn, tôi định bán ôtô cho người bạn để trả nợ. Nhưng chiếc xe là kỷ niệm bố tôi tặng, tôi muốn khi kinh doanh khá hơn sẽ chuộc lại thì có được không?
35
Ý kiến (1)
 1. Thanh Nga
  Theo Điều 454 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) về chuộc lại tài sản, bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời gian.

  Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại không quá 1 năm đối với động sản, kể từ thời điểm giao tài sản, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Trong thời hạn này, bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao dịch chuyển quyền sở hữu tài sản cho chủ thể khác và phải chịu rủi ro đối với tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, bạn được quyền chuộc lại chiếc xe từ người mua nếu lúc bán xe hai bên có thỏa thuận về việc này. Bạn và người mua có thể thỏa thuận về thời hạn chuộc lại và giá chuộc lại.

  Theo Điều 107, BLDS thì ôtô được xác định là động sản. Trường hợp không có thỏa thuận rõ thì thời hạn chuộc lại xe được ấn định là 1 năm và giá chuộc là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại.

  Ôtô là một trong những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu nên sau khi hoàn tất thủ tục mua bán và đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật, người mua sẽ trở thành chủ sở hữu của chiếc xe. Nếu các bên không có thỏa thuận khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho chủ thể khác thì người mua không được xác lập các giao dịch này.

  Trong thời hạn nói trên, bạn có quyền chuộc lại xe từ người mua bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước trong một thời gian hợp lý. Khi thống nhất được về thời gian, thì hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán. Lúc này, bạn có tư cách là người mua lại. Giá mua bán là giá đã thỏa thuận trước đó hoặc theo thị trường.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896