Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris5 ngày trước

Điều kiện chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở?

Trường hợp xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm thì có phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất không? Và để chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở cần đáp ứng điều kiện gì?
15

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận