Nguyễn Hùng Dũng
Nguyễn Hùng Dũng20 ngày trước

Mọi hành vi sử dụng hình ảnh người khác để quảng cáo bán hàng là hành vi vi phạm pháp luật

Theo khoản 8 Điều 8 Luật Quảng cáo năm 2012, một trong những hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo là sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Tại khoản 2 Điều 32 BLDS quy định 2 trường hợp ngoại lệ về việc sử dụng hình ảnh không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ là:

- Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng

- Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Như vậy, nếu việc sử dụng hình ảnh của cá nhân khác để quảng cáo bán hàng thuộc các trường hợp ngoại lệ nêu trên thì không vi phạm pháp luật.
21
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206