Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris 1 tháng trước

Mua chung một lô đất, sổ đỏ ghi tên của ai?

Tôi và một người bạn góp tiền mua chung mảnh đất song chỉ ghi tên một người trong sổ đỏ. Việc ghi tên một người là theo hướng dẫn của cán bộ ngân hàng nhằm hợp lý thủ tục thế chấp để vay vốn thời kỳ đó. Giờ đã hơn 10 năm, mảnh đất dường như là của riêng người kia, tôi phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích của mình lúc này?

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw 1 tháng trước
  Theo điều 209 Bộ luật Dân sự 2015, sở hữu chung theo phần là sở hữu mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Khoản 2 điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau: Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận. Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

  Nếu mua chung mảnh đất, cả hai đều có chung quyền sử dụng đất. Do đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, về nguyên tắc, sẽ phải ghi đầy đủ tên của hai người và cấp cho mỗi người một bản hoặc cấp chung một bản cho người đại diện nếu có yêu cầu. Khi thực hiện thủ tục vay ngân hàng thế chấp mảnh đất này thì cần có sự đồng ý của cả hai.

  Trường hợp ngân hàng yêu cầu một người đứng tên trên sổ đỏ nhằm hợp lý thủ tục thì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và tránh rủi ro cho người không đứng tên trên sổ đỏ, hai bạn cần phải lập văn bản (có công chứng, chứng thực) thỏa thuận về việc ủy quyền cho một người đứng tên cũng như các quyền và nghĩa vụ của cả hai người trước khi thực hiện thủ tục vay ngân hàng.

Đăng nhập để tham gia bình luận