Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Mua ôtô ở tỉnh này thì không được đăng ký và lấy biển số ở tỉnh khác?

Pháp luật hiện hành không có bất cứ quy định nào không cho phép việc mua ôtô ở tỉnh này không được qua tỉnh khác đăng ký và lấy biển số xe. Tuy nhiên, người dân phải thực hiện các thủ tục đảm bảo quy trình theo quy định tại khoản 2; điểm b, điểm c điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 58/2020/TT-BCA:
- Cá nhân bán xe phải khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định.
- Dựa trên hồ sơ và yêu cầu của cá nhân bán xe, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe sẽ thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời.
- Cá nhân mua xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú và nộp giấy tờ theo quy định tại Điều 7; khoản 2, khoản 3 Điều 8, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe và xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 58/2020/TT-BCA để làm thủ tục đăng ký sang tên.
16
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699