Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris 1 tháng trước

Thỏa thuận luân phiên nghỉ không lương thì có đóng bảo hiểm cho người lao động không?

Doanh nghiệp gặp khó khăn, nên chúng tôi thỏa thuận luân phiên nghỉ không lương với người lao động. Vậy trường hợp này có đóng bảo hiểm cho người lao động không?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận