Những cách giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất

Những cách giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất

Mr Successful
Mr Successful

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng giữa các bên mua bán nhà đất. Có nhiều cách giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất và một trong số đó là khởi kiện.

Trình tự thủ tục lập vi bằng theo quy định của pháp luật

Trình tự thủ tục lập vi bằng theo quy định của pháp luật

Mr Successful
Mr Successful

Trình tự thủ tục lập vi bằng theo quy định của pháp luật. Thừa phát lại có thể tiếp nhận nhu cầu của khách hàng nhưng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về vi bằng do mình thực hiện. Khách hàng sẽ điền vào Phiếu yêu cầu lập...

Làm sổ hộ khẩu ở đâu? Thủ tục làm sổ hộ khẩu thế nào?

Mr Successful
Mr Successful

Sổ hộ khẩu hay gọi tắt là hộ khẩu là tài liệu làm cưn cứ để xác định việc đăng ký hộ khẩu thương trú của từng gia đình hoặc đơn vị lập sổ. Hộ khẩu là một phương thức quản lý nhân khẩu của chính quyền. Trong phương...

Nhặt được sổ đỏ có thể đem đi cầm cố?

Nhặt được sổ đỏ có thể đem đi cầm cố?

Mr Successful
Mr Successful

Bạn đọc Nguyễn Thanh Tâm (TP HCM) hỏi: Nếu tôi làm mất sổ đỏ, người nhặt được sổ đỏ có thể đem cầm cố ngân hàng để lấy tiền được không?

Làm thế nào để chuyển đất ruộng thành đất ở?

Mr Successful
Mr Successful

Hiện nay, nhiều người thắc mắc có được chuyển đất trồng lúa sang đất ở hay không, thủ tục chuyển như thế nào? Dưới đây là điều kiện, thủ tục chuyển đất ruộng sang đất ở.