Hướng dẫn khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp theo quy định

Hướng dẫn khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp theo quy định

Mr Successful
Mr Successful

Mã số thuế là gì? Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả...

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế không?

Mr Successful
Mr Successful

Em đang có thắc mắc mong luật sư giải đáp và đưa ra hướng giải quyết giúp em với ạ. Vào ngày 15/2/2017 kế toán công ty em có nộp tiền cá nhân vào tài khoản của công ty A để chuyển trả tiền mua hàng còn thiếu của công ty em trong tổng...

Trường hợp chết do tự tử thì có được hưởng tiền bảo hiểm hay không?

Mr Successful
Mr Successful

Tôi có mua bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt cho con gái. Sau đó con gái tôi tự tử và chết, tôi muốn hỏi rằng tôi có được tập đoàn Bảo Việt trả tiền bảo hiểm mà tôi đã mua để mai táng cho con tôi hay không? Mong luật sư tư vấn...

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Mr Successful
Mr Successful

Cấp lại cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát: Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát, hỏng, người nộp thuế làm thủ tục để được cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

Mr Successful
Mr Successful

Để công khai và minh bạch việc thanh toán giữa các doanh nghiệp trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng để tránh các doanh nghiệp có các hành vi gian lận, vi phạm luật cạnh tranh, đồng thời, tạo điều...

Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mr Successful
Mr Successful

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt và chi phối toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật bảo hiểm xã hội. bảo hiểm xã hội luôn chứa đựng và đan xen hai yếu tố kinh tế và...

Ký hiệu biển (bảng) số xe thành phố Hà Nội là gì?

Mr Successful
Mr Successful

Ký hiệu biển (bảng) số xe thành phố Hà Nội được quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành